Avuu0163ia nau0163iunilor (necartonata) - Adam Smith

Avuu0163ia nau0163iunilor (necartonata) - Adam Smith

(5 voturi)

Cod:1248117

Cumpara acum de la:

Pret: 28.26Lei

Descriere Avuu0163ia nau0163iunilor (necartonata) - Adam Smith

Avuu0163ia nau0163iunilor face parte din Co-lectia de economie, un proiect al editurii Publica, susu0163inut de BRD Groupe Societe Generale - o selecu0163ie de cu0103ru0163i u201Cclasiceu201D despre principiile de funcu0163ionare a economiei. AVUu0162IA NAu0162IUNILOR este, pur u015Fi simplu, cea mai bunu0103 carte de economie politicu0103 scrisu0103 vreodatu0103. Este cu adevu0103rat o carte deschizu0103toare de drumuri, al cu0103rei scop magistral u015Fi sintezu0103 nu au fost depu0103u015Fite, u00EEn cele douu0103 secole u015Fi un sfert care au trecut de cu00E2nd a fost scrisu0103. Geniul lui Adam Smith nu stu0103 u00EEn originalitate u2013 el se trage, mai degrabu0103, dintr-un u015Fir de reflecu0163ii produse u00EEnaintea sa, asezonate cu un acut simu0163 al observu0103rii istoriei u015Fi al lumii din jurul su0103u, pentru a veni cu o sintezu0103 a sistemelor economice u015Fi a pu0103ru0163ilor sale componente, interconectate, care a mu0103turat totul u00EEn cale. El s-a inspirat din analizele economice anterioare (u015Fi u00EEn special de la fiziocrau0163i) u2013 deu015Fi, dupu0103 standardele academice moderne, este u015Focant de neglijent cu00E2nd vine vorba mu0103car de citarea lucru0103rilor anterioare. Ediu0163ia de fau0163u0103 este o selecu0163ie din acele pu0103ru0163i ale celor cinci Cu0103ru0163i care sunt u00EEncu0103 relevante u015Fi care includ multe dintre citatele u015Fi exemplele faimoase din textul original. Acest proces a presupus extragerea multor exemple istorice care nu mai sunt de actualitate astu0103zi, dar este contrabalansatu0103 de faptul cu0103 cititorii vor obu0163ine o expunere mai focalizatu0103 asupra principalelor argumente ale lui Smith. Meritul lui Smith a fost acela de a u00EEnu0163elege cu0103, u00EEntrucu00E2t toatu0103 lumea beneficiazu0103 de pe urma lui, liberul schimb ne sporeu015Fte prosperitatea la fel de sigur precum o fac agricultura sau manufacturile. Avuu0163ia unei nau0163iuni nu stu0103 u00EEn cantitatea de aur din vistieria sa, ci u00EEn volumul producu0163iei sale u015Fi comeru0163ului su0103u u2013 adicu0103 ceea ce numim, astu0103zi, produsul nau0163ional brut. Aceste idei noi, dar puternice, au creat o breu015Fu0103 intelectualu0103 masivu0103 u00EEn zidurile comerciale ale Europei, iar stilul direct u015Fi provocator al lui Smith, inteligenu0163a sardonicu0103 u015Fi gama largu0103 de exemple l-au fu0103cut accesibil politicienilor, care au pus u00EEn practicu0103 ideile sale, creu00E2nd marea eru0103 a pieu0163elor libere, competiu0163iei u015Fi prosperitu0103u0163ii din secolul XIX. Eamonn Butler, Director al Institutului Adam Smith Amendamentul crucial care trebuie fu0103cut este cu0103 sistemul smithian nu este echivalent cu o viziune anarho-capitalistu0103 u015Fi nici cu cea a unui laissez-faire pur. Mai degrabu0103, el depinde u00EEn mod fundamental de un cadru adecvat de reguli (u201Ejustiu0163ieinch, u00EEn terminologia lui Smith) pe care statul este u00EEnsu0103rcinat su0103 le instituie, su0103 le adapteze constant u015Fi su0103 le aplice. u00CEntr-adevu0103r, rolul guvernului depu0103u015Feu015Fte cu mult conceperea minimalistu0103 a statului ca u201Epaznic de noapteinch din reprezentu0103rile caricaturale ale secolelor XIX u015Fi XX. Smith u00EEi cere statului su0103 fie u201Eputernicinch u00EEn u201Earbitrareainch u201EMarelui Jocinch al economiei de piau0163u0103 (cum u00EEl denumeu015Fte el u00EEn Teoria sentimentelor morale) u015Fi su0103 furnizeze ceea ce noi numim astu0103zi u201Ebunurile publiceinch, inclusiv educarea celor su0103raci. Dr. Razeen Sally, Conferenu0163iar Economie politicu0103 internau0163ionalu0103 - London School of Economics, Co-director al Centrului European de Economie Politicu0103, ECIPE u00A0

Parerile utilizatorilor despre Avuu0163ia nau0163iunilor (necartonata) - Adam Smith

Fii primul care-si spune parerea!